Geweld door opsporingsambtenaar

17 juli 2016 | WeCo

Er moet een afzonderlijk wettelijk kader komen voor de beoordeling van geweldsaanwendingen door opsporingsambtenaren. Hiertoe wordt voorgesteld in het Wetboek van Strafrecht een specifieke strafuitsluitingsgrond op te nemen voor opsporingsambtenaren die geweld hebben toegepast in de rechtmatige uitoefening van hun taak en daarbij hebben gehandeld overeenkomstig de geldende regels. De WeCo ziet een aantal wezenlijke inhoudelijke bezwaren tegen het huidige ontwerp. Volgens de WeCo valt niet te verwachten dat invoering van dit wetsontwerp de positie van een opsporingsambtenaar die geweld heeft toegepast in het kader van zijn werkzaamheden verbetert.

Scroll naar boven