Opiumwet (last onder bestuursdwang)

23 november 2016 | WeCo

Als er in een woning, een lokaal of een bijbehorend erf geen middelen van lijst I of lijst II van de Opiumwet worden aangetroffen, maar wel voorwerpen of stoffen die worden gebruikt bij, kort gezegd, de teelt of productie van dergelijke middelen, moet een last onder bestuursdwang mogelijk worden. Een geïntegreerde bestrijding van georganiseerde drugscriminaliteit vraagt om inspanningen van meerdere overheidsinstanties. Samenwerking en afstemming van activiteiten van publieke (politie, OM, lagere overheden) en particuliere organisaties (woningbouwverenigingen, makelaars) is noodzakelijk om greep te krijgen op de georganiseerde drugscriminaliteit.

Scroll naar boven