Onvrijwillige behandelen

30 juli 2012 | WeCo

Door dit besluit wordt in het Reglement verpleging ter beschikking gestelden, de Penitentiaire maatregel en het Reglement justitiële jeugdinrichtingen een hoofdstuk ingevoegd dat gaat over betreffende de (onvrijwillige) geneeskundige behandeling. Er worden (nadere) eisen gesteld aan het geneeskundig behandelingsplan en de voorzieningen op de afdelingen waar geneeskundige behandeling wordt verricht. Ook wordt de taak van de behandelend arts nader beschreven en wordt in geval van dwangbehandeling voorzien in een (meldings)procedure. Volgens de WeCo kan verwarring ontstaan over de gebruikte terminologie in het uitvoeringsbesluit.

Scroll naar boven