Ontslag, flex en WW

21 oktober 2013 | WeCo

Het wetsvoorstel strekt tot aanpassing van het ontslagrecht, met als doel een eerlijker en eenvoudiger stelsel dat meer is gericht op het vinden van een nieuwe baan. Gelet op het feit dat het wetsvoorstel een groot aantal ingrijpende wijzigingen bevat, vindt WeCo dat zowel de rechtspraktijk als de gerechten ruim de tijd moeten krijgen om zich voor te bereiden.

Scroll naar boven