Omgang grootouders

25 augustus 2022 | WeCo

In de ons omringende landen bestaan meer mogelijkheden voor grootouders om na een scheiding omgang met hun kleinkind te vragen. De Minister komt met dit wetsvoorstel hieraan tegemoet.

Scroll naar boven