OM-afdoening (transacties)

28 juni 2021 | WeCo

Naar aanleiding van de evaluatie van de Wet OM-afdoening stelt de Minister voor het Wetboek van Strafvordering en enkele andere wetten te wijzigen. Bij hoge transacties komt er een rechterlijke toets door het gerechtshof. Daarnaast wordt de mogelijkheid voorgesteld een strafbeschikking ook voorwaardelijk te kunnen opleggen en komt er een regeling voor het omzetten daarvan in een onvoorwaardelijke strafbeschikking. De WeCo is het eens met de introductie van een voorwaardelijke strafbeschikking. Ook de rechterlijke toets bij hoge transacties kan op instemming rekenen. Wel vraagt de WeCo zich af of met de voorgestelde wijzigingen de mogelijkheden voor het aangaan van een transactie niet teveel worden beperkt. De WeCo is het ook niet eens met de stelling dat bij een omzettingsprocedure de rechter alsnog inhoudelijk de strafbeschikking zou moeten kunnen toetsen.

Scroll naar boven