Boek 4 Sv en de rol van de rechter

8 februari 2024 | WeCo

In het beoogde gemoderniseerde wetboek van Strafvordering krijgen de voorzitter van de meervoudige strafkamer en de rechter-commissaris een actievere rol. In een brief aan de vaste Kamercommissie J&V waarschuwt de WeCo dat die actieve(re) rol van de voorzitter bij de voorgestelde ‘procesinleiding’ om een forse inspanning vraagt, die de nodige (werk)tijd zal kosten. Momenteel is die tijd er niet. ‘Nu ook op andere punten de taken van de rechter-commissaris en de zittingsrechter worden uitgebreid, is het onontkoombaar dat er meer mensen (rechters én ondersteuning) nodig zijn om een gelijkblijvend aantal strafzaken te kunnen afdoen,’ aldus de WeCo.

Scroll naar boven