Minimumstraffen

25 mei 2011 | WeCo

De Minister van Veiligheid en Justitie wil minimumstraffen invoeren in geval van recidive bij misdrijven waarop naar de wettelijke omschrijving een gevangenisstraf van twaalf jaren of meer is gesteld. Beveiliging van de samenleving en van individuen staat daarbij voorop. De strafrechter kan alleen in individuele, zeer specifieke omstandigheden van het geval gemotiveerd afwijken van de minimumstraf.

Scroll naar boven