Toevoegen gegevens minderjarige aan procesdossier

19 april 2012 | WeCo

Rechters moeten in civiele zaken de mogelijkheid krijgen om gegevens uit verschillende dossiers toe te voegen aan het procesdossier van een minderjarige. De WeCo heeft geen principiƫle bezwaren tegen integratie en samenvoeging van gegevens betreffende minderjarigen, als het belang van de in een procedure betrokken minderjarige daardoor kan worden gediend. Terecht wordt alleen dat belang in het wetsvoorstel en in de memorie van toelichting vooropgesteld. De WeCo benadrukt dat de persoonlijke levenssfeer van de minderjarige te allen tijde bijzondere behoedzaamheid vergt.

Scroll naar boven