Rechtmatig geweldsgebruik door militairen

21 januari 2008 | WeCo

De Minister stelt voor om in het Wetboek van Militair Strafrecht een strafuitsluitingsgrond voor rechtmatig geweldgebruik door militairen op te nemen. Volgens de WeCo is ook naar geldend recht de militair die rechtmatig geweld gebruikt tegen strafrechtelijke aansprakelijkheid beschermd. Voor zover de Minister nu verduidelijking beoogt, kan dit volgens de WeCo beter geschieden door in de huidige tekst van artikel 38 WMSr de woorden ‘in tijd van oorlog’ te vervangen door ‘in een gewapend conflict’. De voorgestelde wijziging van artikel 71 WMSr is – hoezeer het up to date brengen van het begrip ‘oorlog’ ook is gewenst – onvoldoende onderzocht op onbedoelde gevolgen.

Click to access the login or register cheese
Scroll naar boven