Militaire strafrechtspraak

28 februari 2012 | WeCo

De wetgeving met betrekking tot de militaire strafrechtspleging behoeft al (meer dan tien) jaren dringend groot onderhoud. Het is goed dat dit nu gebeurt. De WeCo is het op hoofdlijnen eens met de inhoud van het wetsvoorstel, dat overigens vooral wijzigingen met een technisch karakter bevat.

Scroll naar boven