Meerdaadse samenloop in strafzaken

19 januari 2014 | WeCo

Met dit wetsvoorstel geeft het kabinet uitvoering gegeven aan het in het Regeerakkoord geformuleerde voornemen om de rechter in gevallen van meerdaadse samenloop ruimere mogelijkheden te geven om een passende straf te bepalen. De WeCo heeft met instemming kennis genomen van het doel en de strekking van het wetsvoorstel. Voor slachtoffers en nabestaanden, maar ook voor het algemene rechtsgevoel, is het moeilijk te accepteren dat een zeer ernstig misdrijf (nagenoeg) onbestraft blijft als aan een verdachte sinds het plegen van een dergelijk delict inmiddels (in totaal) een zeer lange vrijheidsstraf en/of vrijheidsbenemende maatregel is opgelegd. Desalniettemin is de WeCo van mening dat het wetsontwerp op een groot aantal, in het advies genoemde punten, bezwaren oproept en niet goed werkbaar is.

Scroll naar boven