Massaschade

1 mei 2011 | WeCo

De WeCO onderschrijft het belang van een deugdelijke regeling inzake de collectieve afwikkeling van massaschade. Omdat het wetsvoorstel zich beperkt tot een technische herziening, kan het algemene commentaar kort zijn. Twee punten springen er voor de WeCo uit: enerzijds de wijziging die is voorgesteld in art. 3:305a 8W en anderzijds het voorstel over de schorsing van aanhangige procedures (art. 10 t 5 Rv).

Scroll naar boven