Marktmisbruik

14 september 2015 | WeCo

In dit wetsvoorstel en de daarbij behorende verordening worden vier kernbepalingen van de regels ter voorkoming van marktmisbruik bestendigd, namelijk het verbod om te handelen met voorwetenschap; het verbod om voorwetenschap wederrechtelijk aan een derde mede te delen; de plicht voor uitgevende instellingen om voorwetenschap die op henzelf betrekking heeft zo snel mogelijk bekend te maken en het verbod om de markt te manipuleren.

Scroll naar boven