Menselijk materiaal

19 juli 2017 | WeCo

Er zijn regels die bepalen wanneer menselijk materiaal mag worden gebruikt. De bepalingen hebben betrekking op het oorspronkelijk voorziene gebruik van het materiaal of op gebruik van materiaal dat van het oorspronkelijke materiaal overblijft. Daarmee kan ook ongewenst geacht gebruik van lichaamsmateriaal worden tegengegaan.

Scroll naar boven