Lex silencio

14 april 2010 | WeCo

De voorgestelde aanpassingen in het ontwerp-verzamelbesluit van rechtswege verleende vergunning hebben, in het kort, betrekking op de uitwerking van het wetsvoorstel van rechtswege verleende vergunning.

Scroll naar boven