Lesbisch ouderschap

1 maart 2010 | WeCo

De WeCo merkt op dat in de toelichting op het wetsvoorstel niet duidelijk is of, en zo ja, welk, onderscheid wordt gemaakt met de verschillende benamingen voor de betrokken man; gebruikt wordt biologische vader, bekende biologische vader, bekende donor, bekende donor die in een nauwe persoonlijke betrekking staat en onbekende zaaddonor. De WeCo adviseert een consequente betiteling als daarmee wordt beoogd onderscheiden situaties aan te duiden. Bovendien wordt in de toelichting op het wetsvoorstel ten onrechte niet of nauwelijks ingegaan op de wijze waarop invulling wordt gegeven aan het belang van het kind.

Scroll naar boven