Langdurig toezicht

28 juni 2012 | WeCo

Het conceptwetsvoorstel langdurig toezicht, gedragsbeïnvloeding en vrijheidsbeperking gaat over maatregelen die de rechter kan nemen ten aanzien van de terbeschikkingstelling met dwangverpleging. Het gaat dan bijvoorbeeld om het verlengen van de proeftijden van de voorwaardelijke invrijheidsstelling en om specifieke maatregelen om het gedrag
van de veroordeelde te reguleren en te beperken. De WeCo betwijfelt of  deze strafverzwarende regels het beoogde effect zullen hebben en zullen bijdragen aan een veiliger samenleving. In dit verband verwijst de WeCo naar landen waar relatief hoge straffen en sancties gelden, terwijl van een veiliger samenleving niet kan worden gesproken.

Scroll naar boven