Kinderbescherming

20 februari 2008 | WeCo

De Minister van Justitie wil de maatregelen van kinderbescherming herzien. Uitgangspunt van het onderhavige wetsvoorstel is het recht van het kind op een gezonde en evenwichtige ontwikkeling en groei naar zelfstandigheid. Uitgaande van het belang van het kind, moet de huidige kinderbeschermingswetgeving worden herzien, zodat voortaan die maatregel kan worden gekozen die het meest aansluit bij de omstandigheden waarin de minderjarige zich bevindt.

Scroll naar boven