KEI

26 januari 2015 | WeCo

De Minister van Veiligheid en Justitie wil het burgerlijk- en bestuursprocesrecht vereenvoudigen en digitaliseren. De WeCo geeft nogmaals aan zorgen te hebben over de gevolgen van KEI voor de kwaliteit van de rechtspraak. Daarnaast vraagt de WeCo de Minister om aandacht voor met digitalisering samenhangende zaken zoals bijvoorbeeld beheersaspecten, systeemstoringen en de omgang met privacygevoelige informatie als burgerservicenummers.

Scroll naar boven