Kantonzaken (hoger beroep)

23 november 2011 | WeCo

Dit wetsvoorstel beoogt enkelvoudige afdoening van kantonzaken in hoger beroep mogelijk te maken. Het blijft mogelijk dat de enkelvoudige kamer de zaak terugwijst naar de meervoudige kamer. Het voorstel gaat gepaard met een bezuinigingsambitie. Volgens de WeCo is het begrijpelijk om zaken waarbij aan meervoudige beoordeling in hoger beroep geen behoefte bestaat ook formeel enkelvoudig af te doen. Dat is bijvoorbeeld het geval als niet van grieven wordt gediend, en kan het geval zijn als het griffierecht niet is betaald. De WeCo acht het echter onaannemelijk dat het wetsvoorstel zal leiden tot enige bezuiniging.

Click to access the login or register cheese
Scroll naar boven