Justitiële Jeugdinrichtingen

28 september 2008 | WeCo

De Beginselenwet Justitiële Jeugdinrichtingen (Bjj) wordt op onderdelen herzien. Aanleiding daarvoor was onder andere het evaluatierapport Rechten in justitiële jeugdinrichtingen. Het wetsvoorstel regelt een aantal onderwerpen, zoals de pedagogische time-out maatregel, het stelsel van de aan de directeur voorbehouden beslissingen, het verblijfsplan en de informatieplicht van ouders bij straffen.

Scroll naar boven