Jeugdzorg (Stelselherziening)

8 november 2012 | WeCo

Volgens het kabinet kan de jeugdzorg beter, efficiënter en effectiever op lokaal niveau worden geregeld. De huidige hulpverlening loopt tegen haar grenzen aan waardoor opvoedproblemen uitgroeien tot zorgproblemen. Het onderhavige wetsvoorstel heeft tot doel alle ondersteuning, hulp en zorg voor jeugd en ouders naar gemeenten over te hevelen, zowel bestuurlijk als financieel. Concreet houdt dit in dat de gemeenten ook verantwoordelijk worden voor de provinciale (geïndiceerde) jeugdzorg, de gesloten jeugdzorg, de geestelijke gezondheidszorg voor jeugdigen (jeugd GGZ), zorg voor jeugd met een licht verstandelijke beperking (jeugd-lvb), GGZ in het kader van het jeugdstrafrecht (forensische zorg), jeugdbescherming en jeugdreclassering. De WeCo vindt dat de wetgever voldoende tijd moet nemen om de verschillende aspecten uit dit wetsvoorstel de aandacht te geven die ze verdienen. Het is bijvoorbeeld aan te bevelen om eerst de gesprekken met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) af te ronden, voordat wordt overgegaan tot vaststelling en implementatie van de wet. Hetzelfde geldt voor de consultatie van de instellingen en beroepsgroepen die de jeugdhulp feitelijk verlenen.

Click to access the login or register cheese
Scroll naar boven