Gedragsbeïnvloeding jeugdigen

22 oktober 2007 | WeCo

In het conceptbesluit worden de bijzondere voorwaarden genoemd die kunnen worden gesteld bij de schorsing van de voorlopige hechtenis van de jeugdige verdachte (voorgesteld artikel 2,eerste lid). Ook de bijzondere voorwaarden die kunnen worden gesteld bij het opleggen van een voorwaardelijke straf of maatregel worden op een rij gezet (voorgesteld artikel 3, tweede lid). Daarnaast worden nadere voorschriften gegeven in verband met de invulling van de gedragsbeïnvloedende maatregel, als bedoeld in artikel 77w van het Wetboek van Strafrecht, alsmede de taken van de jeugdreclassering daarbij. De WeCo is kritisch over het conceptbesluit .

Scroll naar boven