Invoeringswet EOM

12 juni 2019 | WeCo

De WeCo ziet in het conceptwetsvoorstel over de Invoeringswet EOM vooralsnog geen dringende reden een advies uit te brengen. Wel hecht de WeCo eraan de wetgever te wijzen op het arrest van het Hof van Justitie EU (Grote kamer) van 27 mei 2019.

Scroll naar boven