Internationale inning levensonderhoud

13 oktober 2010 | WeCo

De regelgeving op het gebied van de internationale mogelijkheden tot het innen van levensonderhoud wordt eenvoudiger. Dat vindt de WeCo positief. Het wordt voor burgers en overheden duidelijker welke rechten en mogelijkheden er zijn op het gebied van de onderhoudsverplichtingen. Het aanwijzen van een Centrale Autoriteit voor het innen van de onderhoudsbijdragen en het instellen van procedures tot het vaststellen van onderhoudsbijdragen dragen daartoe bij, evenals het feit dat er één procedure met vaste formulieren voor het indienen van een verzoek tot inning wordt vastgesteld.

Click to access the login or register cheese
Scroll naar boven