Insolventie

31 augustus 2008 | WeCo

De Commissie Insolventierecht heeft een voorontwerp gemaakt voor een geheel nieuwe wet ter vervanging van de huidige Faillissementswet. De WeCo vindt dat de Commissie een indrukwekkende hoeveelheid werk heeft verricht, maar plaatst toch een aantal kanttekeningen bij het voorontwerp. In het algemeen vindt de WeCo dat het voorontwerp zo zeer focust op de verhaalsbelangen van schuldeisers dat andere belangen, zoals het belang van gedragsverandering bij schuldenaren (voor zover zij natuurlijke persoon zijn), in de verdrukking lijkt te komen.

Scroll naar boven