Voorwaardelijke invrijheidstelling afgeschaft

28 januari 2018 | WeCo

De Minister wil de vrijwel automatische voorwaardelijke invrijheidstelling (VI) afschaffen. Daarnaast wil hij voor zowel kortere als langere straffen een eenduidige regeling in het leven roepen met mogelijkheden voor een beperkt voorwaardelijk deel van de straf dat specifiek is afgestemd op de omstandigheden van het concrete geval en de persoon van de verdachte.

Scroll naar boven