Aanvallen op informatiesystemen

6 april 2014 | WeCo

Het wetsvoorstel implementatie richtlijn aanvallen op informatiesystemen leidt tot enkele aanscherpingen van strafbaarstellingen van computercriminaliteit. Sommige strafmaxima worden verhoogd en er worden een aantal strafverzwarende omstandigheden aan de computerdelicten toegevoegd. In het wetsvoorstel is een aantal specifieke (technische) begrippen opgenomen als botnet en vitale infrastructuur. De WeCo adviseert om deze begrippen nader toe te lichten. Ook vraagt de WeCo aandacht voor de opsporing van deze vorm van computercriminaliteit.

Scroll naar boven