Implementatie richtlijn fraude

25 februari 2020 | WeCo

Om fraude met en vervalsing van niet-contante betaalmiddelen te bestrijden heeft de EU richtlijn 2019/713 aangenomen. Deze richtlijn wordt geïmplementeerd in de bestaande Nederlandse strafwetgeving. De WeCo waarschuwt in haar advies dat het opnemen van een onnodig zware opzetgradatie belemmerend kan werken bij een effectieve opsporing van complexe vormen van fraude.

Scroll naar boven