Identiteit verdachten en veroordeelden

11 juni 2015 | WeCo

Het Besluit identiteitsvaststelling verdachten en veroordeelden en het Besluit toepassing maatregelen in het belang van het onderzoek worden gewijzigd. De WeCo heeft geen inhoudelijke bezwaren of opmerkingen ter zake van de voorgestelde wijzigingen. Deze betreffen een codificatie van de huidige praktijk en de uitwerking van een kaderbesluit, toeziend op de formaliteiten die worden gesteld aan forensische laboratoria. De WeCo vraagt in dit licht wel aandacht voor voldoende geschikte apparatuur en opgeleide politiemensen, met name buiten cellencomplexen, om voor niet-gehechte en niet-aangehouden personen verdachtenafhandeling buiten de cellencomplexen mogelijk te maken.

Scroll naar boven