Huwelijkse gevangenschap

27 september 2021 | WeCo

De verhouding tussen een burgerlijk huwelijk en een (eventueel daaraan voorafgaand) religieus huwelijk is complex. Wie een burgerlijk huwelijk ontbindt of laat ontbinden, kan nog steeds gebonden zijn aan een (eerder gesloten (religieus huwelijk). De WeCo betwijfelt of strafbaarstelling helpt om dit probleem op te lossen.

Scroll naar boven