Homologatie onderhands akkoord ter voorkoming van faillissement

17 december 2017 | WeCo

In zijn algemeenheid vindt de WeCo dat een regeling zoals die in het conceptwetsvoorstel wordt uitgewerkt een positieve bijdrage kan leveren aan het vergroten van de kans op continuïteit van ondernemingen die in financiële problemen verkeren. Dit is van belang voor allen die betrokken zijn bij een dergelijke onderneming, inclusief haar werknemers.

Scroll naar boven