Herziening strafzaken (ACAS)

26 april 2010 | WeCo

Het ontwerpbesluit regelt de samenstelling, inrichting, bevoegdheden en werkwijze van de adviescommissie onderzoek herziening afgesloten strafzaken. Deze commissie is belast met advisering over de wenselijkheid van een nader onderzoek voordat een beslissing over een aanvraag tot herziening wordt genomen.

Scroll naar boven