Herwaardering strafbaarstelling actuele delictsvormen

4 juli 2018 | WeCo

Advies over het conceptwetsvoorstel tot wijziging van onder meer het Wetboek van Strafrecht in verband met de herwaardering van de strafbaarstelling van enkele actuele delictsvormen (herwaardering strafbaarstelling actuele delictsvormen).

Scroll naar boven