Hardheidsclausule Wet inburgering 2021

9 december 2021 | WeCo

De Minister van SZW heeft in een conceptwetsvoorstel voorgesteld om een hardheidsclausule op te nemen in de Wet inburgering 2021. Het voorstel houdt verband met de wens om herhaling van de Toeslagenaffaire te voorkomen. In haar advies waarschuwt de WeCo voor symboolwetgeving op dit gebied. Bestaande wetgeving biedt meestal voldoende mogelijkheden om recht te doen aan de positie van kwetsbare groepen. Daarbij verwijst de WeCo niet alleen naar voorzieningen in de bijzondere regelgeving zelf, maar ook naar algemene voorzieningen in de Awb die mogelijkheden bieden om schrijnende situaties te voorkomen.

Scroll naar boven