Handhaving kraakverbod

18 september 2019 | WeCo

Het wetsvoorstel beoogt een effectiever handhaving van het kraakverbod, door met behoud van een rechterlijke toetsing een snellere ontruiming mogelijk te maken. De onderbouwing van het voorstel vertoont echter lacunes en wordt gekenmerkt door weinig realistische aannames met betrekking tot de tijdwinst die werkelijk wordt bereikt. De memorie van toelichting is volgens de WeCo weinig systematisch opgebouwd en het ontbreekt aan bronvermeldingen. De toonzetting zou hier en daar zakelijker kunnen en verwijzingen naar de rechtspraak moeten worden opgenomen.

Scroll naar boven