Grondwet (Recht op een eerlijk proces)

20 november 2014 | WeCo

Met dit wetsvoorstel wil de Minister het recht op een eerlijk proces binnen redelijke termijn voor een onafhankelijke en onpartijdige rechter vastleggen in de Grondwet. Daarmee wordt ook de toegang tot de rechter gewaarborgd en dus de individuele rechtsbescherming op grondwettelijk niveau gegarandeerd. De WeCo merkt op dat, gelet op het ontbreken van rechterlijk toetsingsrecht aan de Grondwet, de burger aan de voorgestelde Grondwetsbepaling geen voor de rechter afdwingbare rechten zal kunnen ontlenen.

Scroll naar boven