Briefgeheim (Grondwet artikel 13)

31 januari 2013 | WeCo

In artikel 13 van de Grondwet wordt het brief-, telefoon- en telegraafgeheim geregeld. In haar advies gaat de WeCo onder in op de mate van rechtsbescherming van burgers bij het maken van inbreuk door de overheid op dit recht.

Scroll naar boven