Grondeigendom

5 oktober 2016 | WeCo

Met de Omgevingswet heeft de regering een stelselherziening van het omgevingsrecht in gang gezet. Een aantal onderwerpen worden uitgewerkt in aparte aanvullingswetten. Het onderhavige wetsvoorstel betreft een dergelijke aanvullingswet op het gebied van grondeigendom. het gaat daarbij onder andere over onteigening, voorkeursrecht, stedelijke kavelruil en herverkaveling en kavelruil in het landelijk gebied. De Onteigeningswet, de Wet voorkeursrecht gemeenten en de Wet inrichting landelijk zullen worden ingetrokken.

Scroll naar boven