Griffierechten burgerlijke zaken (Reparatiewet)

15 juni 2011 | WeCo

In het wetsvoorstel worden enkele wetstechnische gebreken en leemten in de Wet griffierechten burgerlijke zaken hersteld. Over een eerste ontwerp voor die wet heeft de WeCo op 2 juli 2007 advies uitgebracht. Over het conceptwetsvoorstel Wet kostendekkende griffierechten heeft de WeCo op 30 mei 2011 geadviseerd.

Scroll naar boven