Griffierechten

29 mei 2011 | WeCo

De NVvR zet zich in voor het bewaken en het bevorderen van de kwaliteit en de toegankelijkheid van de rechtspraak. De vereniging blijft zich daarom verzetten tegen het uitgangspunt van kostendekkende griffierechten. Het kabinet heeft zich onvoldoende vergewist van de gevolgen die het kostendekkend maken van griffierechten zal hebben voor burgers, ondernemingen en organisaties, en de hele samenleving.

Scroll naar boven