GGZ (Tweede nota van wijziging verplichte GGZ)

2 november 2015 | WeCo

De Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) zal, samen met de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten (Wzd), de Wet bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen (BOPZ) vervangen. In de genoemde wetsvoorstellen staat volgens de memorie van toelichting de zorg centraal en niet langer de gedwongen opname. In de tweede nota van wijziging staan een aantal belangrijke wijzigingen van de Wvggz en Wzd.

Click to access the login or register cheese
Scroll naar boven