Georganiseerde criminaliteit tijdens detentie

9 februari 2023 | Miek Smilde

De minister voor rechtsbescherming wil (op basis van gegevens van de politie en het Openbaar Ministerie) zelf kunnen beslissen tot een tijdelijke (zeer) vergaande beperking van de mogelijkheden van de gedetineerde om contact met de buitenwereld te hebben. Hoewel de WeCo de noodzaak tot dergelijke maatregelen kan navoelen, mist de commissie de nodige onderbouwing van de voorgestelde maatregelen. In de memorie van toelichting wordt weliswaar ingegaan op de (mensen)rechtelijke bescherming en de penitentiaire (grond)beginselen, maar de WeCo vindt bijvoorbeeld dat nergens echt concreet wordt gemaakt, dat de voorgestelde vergaande maatregelen bestand zijn tegen de toetsing aan artikel 6 EVRM. Dat roept de vraag op of het onderzoek hiernaar afdoende grondig is gedaan.

Scroll naar boven