Preventief fouilleren

29 mei 2011 | WeCo

De bestaande procedure en werkwijzen voor preventief fouilleren moeten volgens de Minister worden verbeterd, opdat het middel slagvaardiger kan worden ingezet. De WeCo constateert dat er niet zozeer sprake is van een verbetering als wel van een uitbreiding / verruiming van de bevoegdheden en mogelijkheden voor preventief fouilleren. De WeCo zet vraagtekens bij (de motivering van) de gestelde dringende maatschappelijke behoefte en proportionaliteit van het conceptwetsvoorstel in het licht van de bestaande jurisprudentie.

Scroll naar boven