Faillissement (modernisering faillissementsprocedures)

21 maart 2016 | WeCo

Om faillissementen sneller en met minder kosten te kunnen afwikkelen, de opbrengst voor schuldeisers te verhogen en de schade die voortvloeit uit faillissementen zoveel mogelijk te beperken, wordt de faillissementsprocedure aangepast. Daardoor kan de curator zijn taken als beheerder en vereffenaar van de failliete boedel eenvoudiger en doelmatiger uitoefenen en kunnen de schuldeisers en andere betrokkenen bij het faillissement beter worden geïnformeerd over de voortgang van de procedure.

Click to access the login or register cheese
Scroll naar boven