Extraterritoriale rechtsmacht in strafzaken

11 juni 2012 | WeCo

Het wetsvoorstel beoogt, tezamen met het ontwerpbesluit, de bestaande wettelijke voorzieningen betreffende de uitoefening van extraterritoriale rechtsmacht door Nederland in strafzaken te herstructureren en aan te vullen. Uitgangspunten daarbij zijn de versterking van de beschermende functie van de Nederlandse strafwet; het ongedaan maken van het bestaande onderscheid in rechtsmacht over Nederlanders en in Nederland woonachtige vreemdelingen waar het gaat om in het buitenland begane misdrijven, en het vergroten van toegankelijkheid van de rechtsmacht-regeling.

Click to access the login or register cheese
Scroll naar boven