Experimentenwet rechtspleging

19 juli 2018 | WeCo

Burgers en bedrijven hebben behoefte aan eenvoudiger, snellere, flexibelere en efficiëntere gerechtelijke procedures. Het conceptwetsvoorstel voorziet in een wettelijke grondslag om te experimenteren met innovatieve gerechtelijke procedures. Door te experimenteren met innovatieve procedures kan in de praktijk worden onderzocht hoe de procesvoering voor de burgerlijke rechter, inclusief de regelgeving rond griffierechten en rechtsbijstand, kan worden verbeterd.

Scroll naar boven