Executieverkoop

26 mei 2010 | WeCo

Het conceptwetsvoorstel beoogt de executoriale verkoop van onroerende zaken transparanter en voor een breder publiek toegankelijk te maken.

Scroll naar boven