Europees Bewijsverkrijgingsbevel

21 september 2010 | WeCo

In dit wetsvoorstel wordt het kaderbesluit van de Raad voor de Europese Unie van 18 december 2008 betreffende het Europees bewijsverkrijgingsbevel uitgewerkt. Het kaderbesluit beoogt de strafrechtelijke samenwerking op het terrein van de grensoverschrijdende bewijsverkrijging tussen de lidstaten van de Europese Unie te versnellen en te vergemakkelijken.

Scroll naar boven